TVORÍME ZÁŽITKY
SNOWSPORTS nie je bežnou lyžiarskou a snowboardovou školou, sme predovšetkým tvorcovia zážitkov. Lekciou u nás objavíte skutočné čaro zimných športov.
SME ZNAČKOU NAJVYŠŠEJ KVALITY
SNOWSPORTS predstavuje dlhodobo budovanú kvalitu, akú inde nenájdete. Máme najväčšie zastúpenie v lektorskom zbore Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorý školí nových inštruktorov lyžovania a snowboardingu.

HISTÓRIA

Značka SNOWSPORTS  vznikla v roku 2006 v období pôsobenia jej zakladateľov ako priekopníkov zimných športov v Juhoafrickej republike. Po návrate sa rozhodli založiť školu novej generácie,  ktorá sa bude odlišovať od všetkých ostatných. Čím?  Váš prvý dotyk s lyžami alebo snowboardom pretavíme do neopakovateľného zážitku… Našim prvým miestom zážitkov sa stala Skalka pri Kremnici.

foto-8
foto-9

DNES

Viac ako 10 rokov existencie SNOWSPORTS symbolizuje RAST, KVALITA, zavádzanie NOVÝCH TRENDOV, ROZVOJ TALENTOV a SOCIÁLNY ROZMER. Pôsobíme už v 4 strediskách, máme početné zastúpenie v lektorskom zbore SLA,  lyžiarskym kurzom prinášame nový rozmer a aktívne sa venujeme rozvoju talentov  v rámci našich projektov.

POVEDALI O NÁS

  • Lyžiarsky kurz bez inštruktorov SNOWSPORTS si ani nevieme predstaviť. Ich kamarátsky prístup je deťom blízky, ale zároveň si dokážu udržať potrebný rešpekt. Žiaci pod ich profesionálnym vedením napredujú už od prvých dní. Z kurzu vždy odchádzame plní zážitkov a so želaním, že sa opäť stretneme.

    Alena Forgáčová učiteľka ZŠ

ROZVOJ DETÍ

KOMUNITNÝ PROGRAM

Sme zakladatelia komunitného programu v Kremnici a okolí v rámci ktorého učíme lyžovať tie deti, ktoré po tom veľmi túžia, ale ich aktuálna situácia im túto túžbu neumožňuje naplniť.

foto-10

SKI KLUB KREMNICA

Ako spoluzakladatelia  klubu prispievame k rozvoju zjazdového lyžovania medzi deťmi v  širšom okolí Kremnice a tešíme sa čoraz viac z ich úspechov.

foto-11

Start typing and press Enter to search